POP Kreditas

Trumpalaikis kreditas, ilgalaikis kreditas, bankai, rizikos bei momentiniai kreditai
 

Kas yra Popkreditas?

Popkreditas yra UAB „Bobutės paskola“ valdomas prekės ženklas. Tai įmonė, užsiimanti greitojo vartojimo kreditų teikimu internetu. „Bobutės paskola“ įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, kurio registravimo kodas – P4342. Norėdamas gauti kreditą, Klientas privalo pateikti Bendrovei tam tikrus savo asmens duomenis, kurie tvarkomi vadovaujantis LR „Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu“ bei kitais LR teisės aktais.

Duomenų saugumo politika

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto duomenų tvarkymo. Visi Bendrovės darbuotojai bei jos atstovai įsipareigoja saugoti Bendrovės Klientų asmens duomenis.

www.popkreditas.lt